Nezávislé odbory při ŠKODA AUTO a.s. (NO) jsou odborovou organizací, která zahájila činnost 1. 1. 1991. Již samotné registraci předcházela jednání na mnoha místech, včetně odborových svazů a právě jejich „ochota“ a přístup nás ujistili v myšlence založit zcela samostatnou odborovou organizaci nezávislou i na odborových svazech. Nebráníme se spolupráci, ale odmítáme diktát z pozice nadřízenosti.
  • Naší prioritou jsou kvalitní pracovní podmínky,dobré sociální zázemí a slušné chování na všech pozicích ve firmě ŠKODA AUTO a.
  • Jsme partnerem pro kolektivní vyjednávání a účastníme se důležitých firemních jednání.
  • Našim členům poskytujeme pomoc při pracovněprávních sporech. 
  • Poskytujeme příspěvek na schválené kulturní a sportovní akce a na dětské tábory po předložení potvrzení o ůčasti a zaplacení..
  • Vyplácíme příspěvek na rekondiční pobyty členkám NO.
  • Naše měsíční příspěvky činní 60 Kč.
  • Přispíváme na vybraná očkovací séra dětem našim členů.
  • Před Vánoci obdrží každý člen NO poukázku (do obchodního domu)  v hodnotě 400 Kč, pokud není dohodnuto jinak a splní podmínky určené stanovami (např. doba členství)
  • Každý rok se můžete přijít pobavit na námi pořádaný ples s programem a tombolou.
  • Nebráníme vám v členství v jakékoliv jiné organizaci.
 
Jak se stát členem:
Vyplněním elektronické přihlášky
Vyplněním papírové přihlášky
, kterou mají k dispozici starostové Nezávislých odborů.
 
Kontakty:
Osobně nás najdete každou druhou středu v měsíci od 14:30 hod., budova V1, kancelář Nezávislých odborů.
poštovní adresa:
 
Nezávislé odbory při ŠKODA AUTO a.s.
Tř. Václava Klementa 869
293 60 Mladá Boleslav
telefon:
604 292 641 - předseda
731 297 880 - místopředseda
e-mail:
 
milos.zdenek@skoda-auto.cz